Sulmekowie

To powstały przed pięciu laty konglomerat plemion trzymających w ręku drogę do bramy zachodu. Plemiona te zjednoczyły się pod silnym rządem Sulmeka „Ciętego Lisa”. On i jego trzej potomkowie rządzą pięcioma dystryktami ziem Sulmeków, które dawniej należały do poszczególnych klanów. Sulmekowie mają poparcie kościoła Hakima — Pana Pustynnego Wiatru. Sulmek mianował się wielkim Szejkiem a przywódcy dawnych plemion stali się jego wezyrami. Zasiadają teraz w starszyźnie odpowiadającej jedynie przed Szejkiem Sulmekiem. Mocną stroną tego porozumienia jest kościół i ekonomia spajająca wszystko. Słabą są osobiste dążenia każdego z wezyrów i tytaniczne rządy Sulmeka. Od strony ludzi, dużym uciskiem jest kościół, który narzucił na plemiona haracz w zamian za obronę. W oazach stacjonują Fasirowie. Utrzymują się z Handlu i hodowli.
Sulmek dysponuje następującymi siłami:
Siły zbrojne:
- 40 Desert Liderów
- 15 Desert Archerów
- 28 Askarów
- 4 Mercenary Barbarians
- 1 Przybysz z innych krain
Suma: 88 żołnierzy

Siły Infiltracyjne:
- 4 Wędrowni Kupcy (Informatorzy).
- 3 Sa’luk (S)
- 1 Assasin. (S)
- 2 Rawunów.
- 2 Matrudów. (S)
Suma: 12 szpiegów.

Siły Magiczne: (S)
1 Elemental Mage (Air) – Mag ten w sekrecie używany jest przez Sulmeka do utrzymywania korespondencji i nadzorowania przepływu informacji.
Hakima – Wiedźma jest przede wszystkim znachorkom i wyrocznią, której porad Sulmek zabiera.
Suma: 2 osoby
Siły Wiary:
- 5 Moralistów z silnym oparciem kościelnym. W ciągu dwóch tygodni są w
stanie zorganizować 14 zbrojnych Farysów.
- 15 Farysów — W towarzystwie Moralistów pozostaje po 5ciu Farysów w
każdej z trzech oaz.
Suma: 20 świętych
Suma: 122 osoby do dyspozycji.
Liczba Całego Plemienia: około 500 osób.

Sulmekowie

Al-Qadim Sulik