Murta Kara

Ci ludzie to uciekinierzy i recydywiści. Ich osiedla są pełne anarchi i chaosu. Są jednak odrobinę zagubieni i wielu z nich chętnie zasiliłoby szeregi któregoś z plemion w zamian za ziemię lub miejsce przy ognisku. Bez ujmy na honorze przyjąć można ich jedynie poprzez rekompensację ich czynów rodzinom ich ofiar.
Utrzymują się z łupienia ziem Al.-Hari i karawan ciągnących na południe.
Siły:
- 30 Sa’luk
- 10 Askara
- 11 Desert Riders
- 20 Mamluków
- 1 Mistyk
- 3 Magów
- 4 Kahimów

Murta Kara

Al-Qadim Sulik