Al-Qadim

News 04

Wydarzenia w tle:

 • Wilk zdecydował by Ihab powiadomił swoich ludzi o możliwości przejścia na stronę Al Bahraz. Ihab wysłał posłańca z wiadomością.

Na ostatniej sesji:

 • Ruszyli w stronę głównej oazy Sulmeka.
 • W trakcie podróży odnaleźli postać Urbacha, która wyszła z portalu na środku pustyni. Ahib uruchomił portal i zajrzał na druga stronę napotykając złośliwego dżina. Dżin szybko przekierował portal tak, by prowadził na plan ognia i teleportował Ahiba spowrotem do towarzyszy. Kiedy ten, wszedł w portal ponownie, spłonął i wypadł na piach umierając.
 • W zamian za życie towarzyszy Wilk zawarł z dżinem geas: 2 lata na zdobycie Lwiego Serca – diamentu wielkości pięści skradzionego dżinom przez wodza Czerwonych Orłów.
 • Głośne eksplozje doprowadziły ich do miejsca pochówku starego maga, którego strzegł Dao o imieniu Sudafa.
 • Ludzie jednego z wezyrów Sulmeka poszukiwali wejścia do grobowca niszcząc skalne iglice. Gracze zdetonowali ich ładunki mordując prawie wszystkich. Na prośbę Sudafy zniszczyli też portal. W nagrodę Sudafa podarował Ahibowi swoją dłoń (familiara), Wisien poprosił o przychylność “sprawie”, choć Sudafa uprzedził, że jest przywiązany do tego miejsca jako strażnik. Urbach o nic nie poprosił, więc nic nie dostał.

Decyzje, które wpłyną na przyszłość:

 • Ocalając Sudafę zapewnili sobie jego sympatię i przychylność
 • Zniszczyli portal uniemożliwiając swoją ucieczkę z zamku wezyra tym sposobem.
View
News 03

Wydarzenia w tle:

 • Po powrocie do głównej oazy Wielki Wilk podzielił ludzi między osady i zagospodarował osiedlenie w nowej oazie.
 • Pozostawił osadę w rękach Sulejmana, najmłodszego brata i oświadczył, że wyjeżdża na pół roku szukać Maga na północnych pustkowiach.
 • Dziecko mające za towarzysza młodego Gena pozostało w północnej oazie. Ahib poszukuje informacji o 3 Sha’irach będących niegdyś w służbie Starego Al Bahraza, którzy opuścili te ziemie po jego śmierci.

Na ostatniej sesji:

 • Po dotarciu do pierwszej, granicznej osady na ziemiach Sulmeków, poznali Ihaba, zarządcę tego miejsca.
 • Odparli atak tajemniczej karawany oraz Gigantycznych Żuków pustynnych.
 • W zamian za pomoc Ihab ugościł ich i zwierzył się, że znajdą się wśród sulmeków ludzie gotowi złożyć wilkom hołd w zamian za nowe terytoria do życia i ochronę. Ihab potrzebuje czasu, by dyskretnie przekazać wiadomość do innych osad. Ocenia, że zajmie mu to kilka tygodni.
 • Ihab ostrzega, że Sulmek zanurzył się w studiach nad magią i nie interesuje się losami swoich ludzi. Nikt nie widział go od dawna. 5 wezyrów Sulmeka toczą potyczki i knują spiski przeciwko sobie, na czym bardzo cierpią zwykli ludzie. Wielu ma już dość.
 • Ihab powiedział im o miejscu do którego udają się czarownicy plemion raz do roku. Po krótkiej ekspedycji okazało się, że w ruinach Ahib wyczuwa silny węzeł mocy ziemi i mógłby tędy przeprowadzić ludzi na terytorium Wilków. Okazało się, że zakopana budowala jest ogromna i posiada jakichś mieszkańców. Gracze umknęli bez zagłębiania się dalej.

Decyzje, które wpłyną na przyszłość:

 • Wisien zdecydował odwiedzić Sulmeka i rozmawiać z nim o sytuacji z kościołem Haquima.
View
News 02

Wydarzenia w tle:

 • Szpieg Sadir wysłany do Bakiru wraca z wieściami Al-Hari jest pełne przestępców i banitów rabujących karawany Pustynnych Lwów.
 • Brat Ahiba wrócił z Ishtary, nawiązał jakieś znajomości ze światem podziemnym i sprowadził 2 rodziny do oazy.

Na ostatniej sesji:

 • Odnaleźli złoże miedzi.
 • Odnaleźli złoże węgla.
 • Odnaleźli starożytne miasto króla Agu-nutha
 • Weszli w posiadanie Medalionu Służby Króla.
 • Magiczna studnia stworzyła oazę w skali (4/10)
 • Uwolnili niewolników z Zachodnich Gór.

Decyzje, które wpłyną na przyszłość:

 • zabili wielu Czerwonych Orłów
 • zniszczyli portal w korycie dawnej rzeki.
View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.