Al-Qadim

News 04

Wydarzenia w tle:

  • Wilk zdecydował by Ihab powiadomił swoich ludzi o możliwości przejścia na stronę Al Bahraz. Ihab wysłał posłańca z wiadomością.

Na ostatniej sesji:

  • Ruszyli w stronę głównej oazy Sulmeka.
  • W trakcie podróży odnaleźli postać Urbacha, która wyszła z portalu na środku pustyni. Ahib uruchomił portal i zajrzał na druga stronę napotykając złośliwego dżina. Dżin szybko przekierował portal tak, by prowadził na plan ognia i teleportował Ahiba spowrotem do towarzyszy. Kiedy ten, wszedł w portal ponownie, spłonął i wypadł na piach umierając.
  • W zamian za życie towarzyszy Wilk zawarł z dżinem geas: 2 lata na zdobycie Lwiego Serca – diamentu wielkości pięści skradzionego dżinom przez wodza Czerwonych Orłów.
  • Głośne eksplozje doprowadziły ich do miejsca pochówku starego maga, którego strzegł Dao o imieniu Sudafa.
  • Ludzie jednego z wezyrów Sulmeka poszukiwali wejścia do grobowca niszcząc skalne iglice. Gracze zdetonowali ich ładunki mordując prawie wszystkich. Na prośbę Sudafy zniszczyli też portal. W nagrodę Sudafa podarował Ahibowi swoją dłoń (familiara), Wisien poprosił o przychylność “sprawie”, choć Sudafa uprzedził, że jest przywiązany do tego miejsca jako strażnik. Urbach o nic nie poprosił, więc nic nie dostał.

Decyzje, które wpłyną na przyszłość:

  • Ocalając Sudafę zapewnili sobie jego sympatię i przychylność
  • Zniszczyli portal uniemożliwiając swoją ucieczkę z zamku wezyra tym sposobem.

Comments

Sulik

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.