Al-Qadim

News 02

Wydarzenia w tle:

  • Szpieg Sadir wysłany do Bakiru wraca z wieściami Al-Hari jest pełne przestępców i banitów rabujących karawany Pustynnych Lwów.
  • Brat Ahiba wrócił z Ishtary, nawiązał jakieś znajomości ze światem podziemnym i sprowadził 2 rodziny do oazy.

Na ostatniej sesji:

  • Odnaleźli złoże miedzi.
  • Odnaleźli złoże węgla.
  • Odnaleźli starożytne miasto króla Agu-nutha
  • Weszli w posiadanie Medalionu Służby Króla.
  • Magiczna studnia stworzyła oazę w skali (4/10)
  • Uwolnili niewolników z Zachodnich Gór.

Decyzje, które wpłyną na przyszłość:

  • zabili wielu Czerwonych Orłów
  • zniszczyli portal w korycie dawnej rzeki.

Comments

Sulik

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.